چه زمانی تحقیق در بازاریابی توجیه پذیر است؟

چه زمانی تحقیق در بازاریابی توجیه پذیر است؟

2576
0

اگرچه فواید تحقیقات بازاریابی بسیار است،مشکلاتی را نیز به همراه دارد،تحقیق اغلب وقت گیر و پرهزینه است و اگر نادرست انجام شود،بیش از آنکه به شرکت کمک کند ضرر می سازد.دراینجا ده موقعیت ذکر می کنیم که امکان دارد تحقیقات بازاریابی برای آنها مفید نباشد:

 • هنگامی که گذر زمان ضررو زیان به همراه دارد.
 • هنگامی که اجرای تحقیق دست شما را برای رقیب رو کند.
 • وقتی اطلاعات لازم موجود است.
 • هنگامی که به آنچه باید از آن مطلع شوید کاملا آگاهی دارید.
 • وقتی تحقیق موجود اوضاع آتی را نمایان نمی سازد.
 • هنگامی که تحقیق از نظر فنی امکان پذیر نیست.
 • هنگامی که بودجه ناکافی باشد.
 • هنگامی که مخارج تحقیق از نتایج آن بیشتر باشد.
 • اهداف مبهم و نامشخص باشد.
 • نتایج حاصل از تحقیق در معرفی محصول موثر نباشد.

شش موقعیت که تحقیقات بازاریابی در آن ها مفید است:

 • هنگامی که اطلاعات لازم برای تصمیم گیری بازارایابی ندارید.
 • زمانی که چند راه حل مختلف وجود دارد و نمی دانید کدام را انتخاب کنید.
 • وقتی در درون سازمان و اهدافش تضاد وجود داشته باشد.
 • زمانیکه عوارض مشکلی را مشاهده می کنید، نظیر کاهش سهم بازار یا ضعیف شدن نحوه توزیع
 • زمانیکه برنامه بازاریابی بخوبی پیش می رود و می خواهید بدانید چرا اینطور است
 • وقتی که به کار تازه ایی دست میزنید،نظیر عرضه محصول،تغییر قیمت،شبکه توزیع جدید و …

تحقیقات بازاریابی عمدتا خطرهای ناشی از عملیات اصلی را کاهش میدهد.

تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی)

تالیف و ترجمه :دکتر داور ونوس

دکتر عبدالحمید ابراهیم

دکتر احمد روستا

بدون نظر

ارسال یک نظر