نظرسنجی

نظرسنجی

4118
0

روش نظرسنجی:  بر اساس کسب اطلاعات بر اساس پرسش از پاسخ دهندگان بنا شده است. نظرسنجی زمانی استفاده می شود که تحقیق شامل نمونه گیری افراد زیاد و پرسیدن مجموعه پرسش هایی از آنهاست . نظرسنجی ممکن است حضوری، تلفنی، از طریق پرسش نامه پست شده به صورت سنتی و یا الکترونیکی از طریق رایانه انجام بگیرد. شاید بزرگ ترین موضوعی که پژوهشگران باید رفع کنند این است که چگونه به پاسخ دهندگان انگیزه بدهند که به پرسش های آنها صادقانه پاسخ بدهند. کنجکاوی سرزده ی بازاریابان – چه تلفنی و چه فیزیکی- به گوشه گیری و ناسازگاری مصرف کنندگان می انجامد چالش های مهار این پاسخ گو نبودن را در ادامه ی همین فصل توضیح می دهیم.گستره ی موضوعاتی را که می توانیم با نظرسنجی بررسی کنیم، به گستردگی مسائل تحقیقاتی است که کسب و کارها با آن مواجه می شوند. پرسش درباره ی رفتار، نگرش ها، باورها، آگاهی ها، انگیزه ها و ویژگی های جمعیت شناختی و سبک زندگی، همگی تحت تاثیر پژوهش های نظرسنجی هستند.

مزایا و معایب تحقیقات نظرسنجی

روش نظر سنجی از نظر پایایی و سادگی مزیت دارد. اجرای نظرسنجی پرسش نامه ای کم و بیش آسان است. استفاده از پرسش های بسته ( چند گزینه ای) ناهمگونی نتایج حاصل از تفاوت مصاحبه شوندگان را کاهش می دهد و سبب افزایش پایایی پاسخ ها می شود. همچنین کدگذاری، تحلیل و تفسیر داده ها را تسهیل می کند.

معایب روش نظرسنجی این است که پاسخ دهندگان ممکن است نخواهند یا نتوانند اطلاعات مورد نظر را ارائه کنند؛ مثلاً پرسش هایی درباره ی عوامل انگیزشی را در نظر بگیرید. پاسخ دهندگان ممکن است آگاهانه ندانند واقعاً چرا یک برند را بر دیگری ترجیح می دهند. ماهیت ناخودآگاه انگیزه های آنها ممکن است پاسخ گویی راناممکن سازد. اگر اطلاعات درخواستی حساس یا خصوصی باشد، ممکن است پاسخ دهندگان نخواهند پاسخ بدهند. برای نمونه، پرسش در مورد باورهای مذهبی را در نظر بگیرد. برخی پاسخ دهندگان ممکن است این حیطه را بسیار خصوصی بپندارند و نخواهند به آن پاسخ بدهند.همچنین گردآوری ساختار یافته داده ها شامل پرسش نامه با گزینه های ثابت ممکن است منجر به فقدان اعتبار برخی داده ها همچون باورها و گرایش ها شود. در نهایت، ممکن است بسیار دشوار باشد که بتوان پرسش ها را درست جمله بندی کرد (درباره ی پرسش نامه، فصل یازدهم را بخوانید). به رغم این نارسایی ها، رویکرد نظرسنجی تا به حال فراگیرترین روش گردآوری داده های اولیه در تحقیقات بازاریابی، به ویژه داده های کمی، بوده است.

منبع کتاب تحقیقات بازاریابی

نویسنده :پروفسور نارش مالهوترا

مترجمان :دکتر کامبیز حیدرزاده ،دکتر بهار تیمورپور

بدون نظر

ارسال یک نظر