نام تجاری چیست؟

نام تجاری چیست؟

1660
0

بازاریابان اعتقاد دارند : تعیین نام تجاری هنر و بنیان بازاریابی است.

یک نام تجاری یک، نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح با ترکیبی از این هاست که برای شناسایی کالا و خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها ویا خدمات از رقبا به کار می رود.

بهترین نام های تجاری حاوی تضمین کیفیت هستند. اما یک نام تجاری می تواند سمبل موارد پیچیده تری هم باشد. یک نام تجاری می تواند تا شش معنای مختلف زیر را در بر داشته باشد:

 • ویژگی ها: اولین چیزی که نام تجاری در ذهن تداعی می کند ویژگی های خاص است.
 • مزایا: نام تجاری بیش از مجموعه ای از ویژگی های خاص است. ویژگی ها باید به مزایای عملیاتی ویا عاطفی تبدیل شوند.
 • فواید: نام تجاری همچنین در مورد فوایدی که تولید کننده ارائه می کند هم مطالب گفتنی دارد.
 • فرهنگ: نام تجاری ممکن است نشانگر فرهنگ خاصی باشد. مانند مرسدس که نشانه فرهنگ آلمان است.
 • شخصیت: نام تجاری همچنین می توان شخصیت خاصی را در ذهن مجسم کند. مانند شخص، شئ،
 • استفاده کننده: نام تجاری نوع مصرف کننده ای که کالا را می خرد یا از آن استفاده می کند را می سازد.

اگر استفاده کنندگان بتوانند ابعاد شش گانه نام تجاری را در نظر خود مجسم کنند آن نام تجاری از عمق لازم برخوردار است.

 مفهوم و اندازه گیری ارزش ویژه نام تجاری

نام های تجاری از نظر توان و ارزشی که در بازار دارند هم تفاوت دارند،در یک سو نام های تجاری ای هستند که خریداران در بازار اصلابا آنها آشنایی ندارند. در سوی دیگر نام های تجاری هستند که خریداران نسبت به آن ها آگاهی کامل دارند، درجه مقبولیت زیادی دارند، نام های تجاری هستند که نسبت به آن ها رجحان وجود دارد و سرانجام نام های تجاری هستند که نسبت به آنها وفاداری زیادی وجود دارد.

از نظر ایکربرای مشتریا ن نسبت به نام تجاری، پنج سطح عقیده وجود دارد:

 1. مشتری عقیده خود را به ویژه با تغییر قیمت، تغییرمی دهد. در اینجا وفاداری وجود ندارد.
 2. مشتری راضی است . در اینجا دلیلی برای تعویض کردن نام تجاری وجود ندارد.
 3. مشتری راضی است و در صورت عوض کردن نام تجاری باید هزینه اضافه بپردازد.
 4. مشتری به نام تجاری بها می دهد و آن را دوست دارد.
 5. مشتری هوا خواه نام تجاری است.

 ارزش ویژه نام تجاری به تعداد مشتریانی است که در طبقات ۳، ۴ و ۵ قرار دارند.

 ارزش ویژه نام تجاری کالا، مزایا رقابتی زیر را دارد:

 1. شرکت از هزینه ی بازاریابی پایین بهره مند خواهد شد.
 2. شرکت در مذاکره با توزیع کنندگان از قدرت چانه زنی برخوردار است.
 3. شرکت برای کالاهایش قیمت بالاتر نسبت به رقبا تعیین کند.زیرا برداشت ذهنی برتر نسبت به کیفیت وجود دارد.
 4. شرکت بهتر می تواند به بسط نام تجاری مبادرت کند، چرا که نام تجاری از اعتبار زیادی برخوردار است.
 5. نام تجاری در مقابل رقابت قیمتی شدید، قدرت دفاعی بیشتری به شرکت می دهد.

منبع : مدیریت بازاریابی

نویسنده :فلیپ کاتلر

بدون نظر

ارسال یک نظر