منتخبی از کاربردهای تحقیقات بازاریابی

منتخبی از کاربردهای تحقیقات بازاریابی

2916
0

مهم ترین نوع تحقیقات بازاریابی عبارت است از بررسی بازار محصولات مصرفی و خدمات بازرگانی.

قسمت اول. تحقیقات در مورد خصوصیات بازار

نکات عمده ای که در تحقیقات مربوط به خصوصیات بازار مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد به شرح زیر است:

 • چه کسی محصول را مصرف می کند.
 • بررسی رابطه بین خریداران و مصرف کنندگان
 • چرا مصرف کنندگان محصولی را می خرند.
 • محصول چگونه مصرف می شود.
 • محصول به چه تعدادی خریداری می شود.
 • بررسی عادات و رسومی که در مصرف محصول موثر اند.
 • بررسی طرز فکر مصرف کنندگان
 • بررسی عادات خرید مصرف کنندگان از خرده فروشی های مختلف
 • بررسی وفاداری مصرف کنندگان به محصول
 • بررسی گروه های خاص مصرف کنندگان
 • بررسی بازارهای محلی
 • تجزیه و تحلیل اساسی بازار از نظر اقتصادی
 • بررسی سهم بازار و تعیین مشخصات آن
 • تخمین وسعت بازار
 • بررسی موقعیت شرکت در صنعت
 • تجزیه بازار و تعیین مشخصات بازارهای فرعی
 • گروه بندی مصرف کنندگان بر اساس مقدار مصرف آن ها
 • بررسی مصرف مشترک محصولات
 • بازار زخیم و بازار نازک
 • بررسی نفوذ پذیری بخش های مختلف بازار
 • تعیین اهمیت نسبی موارد مختلف استفاده از محصول

قسمت دوم. تجزیه و تحلیل و پیش بینی فروش

 1. تجزیه و تحلیل فروش
  1. تجزیه و تحلیل فروش بر حسب منطقه
  2. تجزیه و تحلیل فروش بر حسب محصول
  3. تجزیه و تحلیل فروش بر حسب خریدار
  4. تجزیه و تحلیل فروش بر حسب اندازه مصرف
 2. پیش بینی فروش:پیش بینی فروش عبارت است از تخمین مقدار فروش بر حسب پول یا واحد محصول برای یک دوره زمانی در آینده با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و برنامه های بازاریابی شرکت.پیش بینی فروش بر دو قسم است: پیش بینی فروش کوتاه مدت، پیش بینی فروش بلند مدت.برای پیش بینی تقاضای بازار می توان از شش روش عمده استفاده کرد که سه نوع اطلاعات را در بر خواهند داشت. پژوهشگر بازاریابی می تواند بر اساس این اطلاعات ( مردم چه می گویند، مردم چه می کنند و مردم چه کرده اند) مقدار تقاضای بازار را پیش بینی کند.

 شرح روش های شش گانه

الف. بررسی نظرهای خریداران

ب. بررسی نظرهای نیروی فروش

ج. بررسی نظرهای اشخاص خبره

د. آزمایش بازار

ه. تجزیه و تحلیل دوره های زمانی فروش

و. تجزیه و تحلیل آماری تقاضا

 قسمت سوم. تحقیقات در مورد محصول

انواع مختلف تحقیقات در مورد محصول عبارتند از:

 1. تحقیقات در مورد طرح اولیه محصول : این نوع تحقیق حتی قبل از مرحله تحقیق و توسعه و تهیه و تکمیل محصول که قسمت تحقیق و توسعه انجام می دهد صورت می گیرد. زیرا منابع و امکانات تحقیق و توسعه محدود هستند و باید در طرح های محصولاتی که امکانات تجاری خواهند داشت به کار روند.
 2. تحقیقات در مورد طرح نهایی محصول: هدف از دست زدن به این نوع تحقیقات تعیین خصوصیات بهینه محصول است. تا بتوان در تهیه و تکمیل انواع محصولات که بعدا برای امتحان و انتخاب نهایی در انتخاب مصرف کنندگان قرار می گیرند استفاده کرد.
 3. تحقیقات از طریق امتحان محصول: امروزه امتحان محصول در سطح وسیع تری مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی آن است که از بین چندین محصول مشابه که طرح و تهیه شده است بهترین آن ها انتخاب و به خط تولید اضافه شود. بدین منظور روش های مختلف و متنوعی هست که چند نوع عمده آن را توضیح می دهیم.
  1. امتحان انفرادی و امتحان زوجی محصولات
  2. امتحان بدون مشخصات محصولات. امتحان محصولات به همان نحو که به بازار عرضه می شوند.
  3. امتحان غیر هادی.
  4. امتحان مجدد.
  5. امتحان محصول به روش مصرف طولانی آن
 4. تحقیقات در مورد ارزیابی محصول
 5. تحقیقات در مورد خط تولید با اجرای این نوع تحقیقات شرکت می تواند تصمیم بگیرند که چه خطوط تولیدی را داشته باشد و کدام خط تولید را به خطوط تولید موجود خود اضافه و یا از آن ها حذف کند.
 6. تحقیقات در مورد محصولات خط تولید

قسمت چهارم. تحقیقات در مورد تبلیغات و فروش شخصی

 1. تحقیق در مورد تبلیغات

تحقیق در مورد تبلیغات را می توان منطقا در ۳ مرحله زیر انجام داد:

 1. تحقیق در مورد محتویات تبلیغات
 2. تحقیق در مورد وسیله یا کانال تبلیغاتی
 3. تحقیق در مورد تاثیر تبلیغات
 1. تحقیق در مورد فروش شخصی

قسمت پنجم. تحقیقات در مورد توزیع محصول

تحقیقات در مورد توزیع محصول را در دو قسمت تحقیقات در مورد کانال های توزیع و تحقیقات در مورد توزیع فیزیکی محصول توضیح می دهیم.مراحل ۳ گانه روش ارزیابی کانال های توزیع عبارتند از:

 1. تعیین کانال های توزیع بالقوه
 2. تشخیص امکان عملی بودن کانال های توزیع بالقوه و تعیین کانال های توزیع قابل استفاده
 3. مقایسه سوددهی نسبی کانال های توزیع قابل استفاده و تعیین کانال یا کانال های توزیع شرکت

تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی)

تالیف و ترجمه :دکتر داور ونوس

                       دکتر عبدالحمید ابراهیم

                        دکتر احمد روستا

بدون نظر

ارسال یک نظر