غلبه بر بازارها با استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک بازارگرا

غلبه بر بازارها با استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک بازارگرا

2635
0

شرکت‌هابرای تطبیق خود با بازار همواره در حال دگرگونی، نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک بازارگرا هستند.برنامه‌ریزی استراتژیک بازارگرا عبارتست از فرآیند مدیریتی ایجاد و حفظ یک تناسب ماندنی و پایدار میان اهداف، توانایی‌ها و منابع سازمان از یک طرف و فرصت‌های در حال تغییر بازار از طرف دیگر، هدف برنامه‌ریزی استراتژیک شکل دادن و تغییر شکل فعالیت‌ها و محصولات شرکت است به نحوی که امکان دستیابی به سود و رشد هدف تحقق گردد.برنامه‌ریزی استراتژیک مستلزم اقدامات سه گانه شامل:

۱ـ اداره و مدیریت فعالیت‌های یک شرکت به عنوان یک ترکیب سرمایه‌گذاری

۲ـ برآورد دقیق و درست هر فعالیت، با توجه به بررسی نرخ رشد بازار و جایگاه و تناسب و مناسبت شرکت در آن بازار

۳ـ خط‌مشی (استراتژی)

مدیریت بازاریابی مهمترین سهم عملیاتی را در فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک داراست. با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های بزرگ از چهار سطح سازمانی ۱ـ سطح شرکت ۲ـ سطح قسمت ۳ـ سطح واحد اقتصادی و ۴ـ سطح کالا تشکیل شده‌اند. ادارات مرکزی سطح بالای شرکت مسئول طراحی برنامه‌ریزی استراتژیک کلان شرکت‌ها هستند.برنامه استراتژیک در ۲ سطح۱ـ برنامه بازاریابی استراتژیک و ۲ـ برنامه بازاریابی تاکتیکی عمل می‌کند. برنامه بازاریابی استراتژیک بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت و فرصت‌های کنونی بازار خط‌مشی را تهیه می‌کند برنامه بازاریابی تاکتیکی، تاکتیک‌های خاص بازاریابی مانند تبلیغات، فروش کالا، قیمت‌گذاری، کانال‌های توزیع کالا و خدمات همراه و… را شرح می‌دهد.

برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح کلان و در سطح بخش: مسئولیت راه انداختن برنامه‌ریزی استراتژیک به عهده ستاد مرکزی شرکت است. ستاد مرکزی چهار فعالیت به عهده دارد:

۱ـ تعیین سیاست کلان شرکت

۲ـ ایجاد واحدهای فعالیت استراتژیک

SBU -3 اختصاص منابع به هر یک از واحدهای فعالیت استراتژیک

۴ـ برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های جدید

منبع : مدیریت بازاریابی

نویسنده :فلیپ کاتلر

بدون نظر

ارسال یک نظر