عوامل اصلی تاثیرگذار بر خریداران تجاری

عوامل اصلی تاثیرگذار بر خریداران تجاری

2632
0

عوامل موثر بر خریداران تجاری از ۴ گروه اصلی عوامل محیطی، سازمانی، بین شخصی و فردی می‌باشد.

عوامل محیطی: شامل سطح تقاضا، چشم‌انداز اقتصادی، نرخ بهره، شتاب فن‌آوری، تحولات سیاسی/قانونی، تحولات رقابتی، نگرانی درباره مسئولیت اجتماعی است.

عوامل سازمانی: هر سازمان دارای اهداف، سیاست‌ها، روش‌ها، ساختار سازمانی و سیستم‌های خاصی است. روندهای سازمانی مثل:

۱ـ ارتقا دایره خرید :جایگاه پایینی در هرم مدیریت دارند و بسیاری از شرکت‌ها ارتقا خرید را تا سطح معاونت مدیرعامل بالا برده‌اند.

۲ـ خرید متمرکز: موجب صرفه‌جویی برای شرکت می‌شود.

۳ـ سیاست عدم تمرکز برای خرید اقلام ارزان قیمت

۴ـ قراردادهای بلندمدت: با فروشندگان معتبر قرارداد بلندمدت می‌بندند.

۵ـ ارزیابی عملکرد خرید و تحول حرفه‌ای خریدار: محرک‌هایی به عنوان پاداش برای کارکنان فروش برای عملکرد خوب آن‌ها در نظر می‌گیرند.

عوامل بین شخصی: شامل علائق، اختیارات، منزلت، همدلی و یگانگی و نفوذ فرد است که با دیگران متفاوت است.

عوامل فردی: هر فردی دارای انگیزش و درک مخصوص خود است که تحت تاثیر سن، درآمد، تحصیلات، وضعیت شغلی، شخصیت، مخاطره‌پذیری و فرهنگ افراد می‌باشد. بعضی ساده‌انگارند بعضی تخصص بالایی دارند. بعضی دنبال بهترین‌هاهستند و بعضی همه چیز را درست و کامل می‌خواهند.

منبع : مدیریت بازاریابی

نویسنده :فلیپ کاتلر

بدون نظر

ارسال یک نظر