سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی

سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی

3283
0

سیستم اطلاعاتی منسجمی است که تحلیل های آماری و مدلسازی را در برمی گیرد و نوعی روش دستیابی کامپیوتری است که اطلاعات را برای فرایند تصمیم گیری بازاریابی فراهم می سازد.
ماهیت سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی
در وضعیت رقابت انگیز امروزی، فقط دانستن میزان فروش ماه گذشته کافی نیست.مدیر بازاریابی باید بداند علت تغییرات فروش ماه های گذشته چه بوده است و در صورتی که در ماه های آینده تغییری در آمیخته بازاریابی بوجود آید در میزان فروش چه تاثیری خواهد داشت.
سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی باید دارای ویژگی های زیر باشد:
۱- تعاملی بودن:دستورالعمل های سیستم باید ساده و نتیجه دهنده باشد،به طوریکه مدیر بتواند به سرعت بر فرایند سیستم نظارت کند،بنابراین باید بین مدیر و سیستم رابطه تعادلی باشد.
۲- انعطاف پذیری:سیستم باید اطلاعات را دسته بندی و میانگین ها،نسبتها و جمع های کل را محاسبه کند.
۳- الویت دادن به شناخت روابط:سیستم باید بتواند روندها و گرایشها را جستجو و مشکلات را شناسایی کند و بر اساس اطلاعات بدست آمده ،پرسش های تازه ایی مطرح کند.
۴- سهولت دستیابی به اطلاعات برای استفاده کنندگان :استفاده کنندگان مبتدی که اطلاعات کاملی درباره کامپیوتر ندارند باید بتوانند با سیستم ابتدایی به راحتی کارکنند و درنهایت قسمتهای پیچیده تر سیستم را با تمرین و استفاده مستمر یاد بگیرد.
موقعیت کنونی سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی
از مشکلات سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی این است نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیران پیچیده و متغیر است و به مهارت ،دانش،تجربه و شخصیت آنان بستگی دارد.بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که با وجود پیشرفت چشمگیری که در استفاده از سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی به وجود آمده است،پیش از رسیدن به هدف نهایی باید بسیاری ازمشکلات برطرف شود.در حال حاضر استفاده از سیستم تحقیقات بازاریابی از سیستم اطلاعاتی بازاریابی و سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی رایج تر است.
کتاب تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی)
تالیف و ترجمه :
دکتر داور ونوس
دکتر عبدالحمید ابراهیمی
دکتر احمد روستا

بدون نظر

ارسال یک نظر