خط مشی های بازاریابی موسسات خدماتی

خط مشی های بازاریابی موسسات خدماتی

2295
0

بومز و بیتنر افزودن ۳ حرف p دیگر به بازاریابی خدمات را پیشنهاد کرده اند. این ۳ پی مردم ، مستندات فیزیکی و فرایند ارائه خدمات است.گرانراس استدلال نموده است که بازاریابی خدمات نه فقط مستلزم بازاریابی خارجی می باشد، به بازاریابی داخلی و بازاریابی متقابل هم نیازمند است.

بازاریابی خارجی شامل شرح و توصیف کارهای روزمره ای است که شرکت برای آماده سازی، قیمت گذاری، توزیع و ترویج خدمت به مشتریان انجام می دهد.

بازاریابی داخلی نیز آنچه را که شرکت برای آموزش وایجاد انگیزش در کارکنانش برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان انجام می دهد در بر می گیرد. بری اعتقاد دارد که مهمترین کاری که دایره بازاریابی می تواند انجام دهد آنست که هوشیارانه تمام افراد درون سازمان را وادارد تا بازاریابی را به کاربندند.

بازاریابی متقابل توانای و شایستگی کارکنان را در خدمت به مشتری نشان می دهد. از آن جا که قضات بر سر کیفیت خدمات توسط مشتری فقط بر اساس کیفیت فنی (توفیق در عمل جراحی ) صورت نمی پذیرد، بلکه کیفیت حرفه ای (اعتمادسازی جراح) هم دخیل است، لاجرم ارائه کنندگان خدمات باید ضمن تامین  ” ارتباط و تماسی خوب “، از لحاظ فنی از ” کارآمدی بالای ” برخوردار باشند.

شکل ۱- سه گونه بازاریابی در صنعت خدمات

Untitled

از آن جا که خدمات نسبت به کالاهای فیزیکی چه قبل و چه بعد از مصرف به راحتی قابل ارزیابی نیستند، مصرف کنندگان هنگام خرید احساس خطر بیشتری می کنند. این حقیقب پیامد های را به دنبال دارد. اول این که مشتریان خدمات معمولا به خدمات دهان به دهان اعتماد و اطمینان بیشتری می کنند تا تبلیغاتی که توسط خود موسسات خدماتی انجام می شود. دوم مصرف کنندگان از قیمت خدمت، کارکنان موسسات خدماتی، اوضاع و احوال فیزیکی موسسه به عنوان اساس و مبنایی برای قضاوت درباره کیفیت خدمت استفاده می کنند. سوم آن ها پس از خرید خدمت و در صورت رضایتمندی بسیار، به ارائه کننده خدمت وفادارباقی خواهند ماند.

منبع : مدیریت بازاریابی

نویسنده :فلیپ کاتلر

بدون نظر

ارسال یک نظر