تهيه خط مشي جايگاه‌يابي

تهيه خط مشي جايگاه‌يابي

1594
0

تمامي تفاوتهاي ميان نامهاي تجاري الزاما ارزشمند و معني‌دار نیستند. هر تفاوتي را هم نمي‌توان وجه تمايزي به شمار آورد. هر تفاوتي از نظر هزينه براي شركت و دارا بودن مزيت براي مشتري، از ظرفيت بالقوه‌اي برخوردار است. بنابراين، شركت بايد دقيقا راه هايي را بيابد كه با كمك آن خود را از رقبا جدا مي‌كند. يك تفاوت در زمينه مورد نظر شرحي ارزشمند است كه معيارهاي زير را تأمين نمايد:

مهم باشد: تفاوت براي شمار قابل ملاحظه‌اي از خريداران فايده داشته باشد.

شاخص و برجسته باشد: تفاوت يا قبلا توسط ديگران معرفي نشده باشد و يا شركت به نحو شاخص‌تر و برجسته‌تري از آن استفاده كند.

برتر باشد: تفاوت نسبت به ديگر راههاي دسترسي به مزيت مشابه، برتر و بهتر باشد.

ارتباط‌پذير باشد: تفاوت را بتوان به خريداران منتقل كرد وايشان بتوانندآن را ببينند.

بازدارنده باشد: خريدار استطاعت پرداخت قيمت تفاوت را داشته باشد.

سودآور باشد: معرفي و ارائه تفاوت براي شركت سودآور باشد.

هر شركت خواهان آن است كه تعداد معدود تفاوتهايي را تبليغ كند كه از بالاترين و بيشترين جذابيت نزد بازار هدف او برخوردار است. به عبارتي ديگر شركت خواهان تهيه يك خط مشي جايگاه يابي است.

 تعریف جايگاه‌يابي: طراحي كالا و تصوير ذهني شركت است به گونه اي كه اين دو در ذهن مشتريان هدف، از جايگاه رقابتي برجسته و نماياني برخوردار گردند.

چهار خطاي عمده در زمينه جايگاه‌يابي:

شركتها با افزايش شمار ادعاها براي نام تجاري توليدي خود، زمينه عدم باور مخاطبين را فراهم مي‌كنند و ممكن است جايگاه شفاف خود را نيز از دست بدهند. به طور كلي هر شركت از چهار خطاي عمده در اين زمينه اجتناب كند:

عدم تعيين جايگاه: برخي از شركتها مي بينند كه خريداران فقط تصوير مبهمي از نام تجاري آن دارند. خريداران واقعاً هيچ گونه احساس خاصي درباره اين نام تجاري ندارند.

تعيين جايگاه بيش از حد: خريداران ممكن است از يك نام تجاري كالا تصوير ذهني ناقصي داشته باشند.

جايگاه يابي مخشوش: گاه يك شركت در باره كالا با نام تجاري خاص خود بيش از حد ادعا مي‌كند يا مرتباً جايگاه اين نام تجاري را در بازار تغيير مي‌دهد.

جايگاه باور نكردني: خريداران ممكن است به دلايلي نظير ويژگيهاي كالا، قيمت فروش آن يا توليد كننده كالا، آنچه را كه درباره نام تجاري ادعا مي‌شود باور نكنند.

منبع : مدیریت بازاریابی

نویسنده :فلیپ کاتلر

بدون نظر

ارسال یک نظر