تقسیم بندی مصرف کنندگان

تقسیم بندی مصرف کنندگان

3852
0

به تدریج که جامعه ی ما از فرهنگ جمعی که در آن تعداد زیادی از مصرف کنندگان ترجیحات یکسانی دارند ، به سمت یک فرهنگ متنوع تکامل می یابد که درآن ما تقریبا گزینه های بی نهایتی در اختیار داریم. ، این مطلب اهمیت بیشتری پیدا می کند که بخش های متمایز بازار را از هم تفکیک کنیم و پیام ها و محصولات خاص برای آن گروه ها ارائه کنیم. اطلاعات جمعیت شناختی ، آمارهای هستند که جنبه های قابل اندازه گیری یک جمعیت را مانند نرخ زاد و ولد ، توزیع سنی ، و درآمد اندازه گیری می کنند. تغییرات و روندهایی که در مطالعات جمعیت شناختی مشخص می شوند، برای بازاریابان بسیار مفیدند، زیرا آنها می توانند از این داده ها برای تعیین محل و پیش بینی اندازه بازارها برای محصولات مختلف از رهن خانه گرفته تا جارو و در باز کن استفاده کنند.

ابعاد تقسیم بندی

تعدادی از ابعاد جمعیت شناختی که باعث تفاوت یا شباهت مصرف کنندگان می شوند

سن :

بدیهی است که مصرف کنندگانی که در گروه های سنی متفاوتی قرار دارند ، از نظر نیازها و خواسته های با یکدیگر بسیار متفاوت هستند، گرچه افرادی که به گروه سنی یکسانی تعلق دارند، از خیلی جهات دیگر متفاوت هستند ، ولی واقعا در برخی ارزشها مشترک هستند و تجربیات فرهنگی مشترکی نیز دارند که آنها را در سرتاسر عمر با خود دارند.در برخی از موارد ، بازاریابان ابتدا یک محصول را برای جلب یک گروه سنی خاص طراحی می کنند ، و بعد تلاش می کنند که جذابیت آن را گسترده تر کنند.

جنس:

تمایز بر اساس جنسیت از سنین بسیار پایین شروع می شود، حتی پوشک نیز به رنگ صورتی برای دختران، و آبی برای پسران فروخته می شود. خیلی از محصولات ، از عطر تا کفش مردان یا زنان را هدف قرار می دهند.

ساختار خانواده:

وضعیت خانوادگی و تاهل یک فرد نیز، متغییر جمعیت شناختی دیگری است، زیرا تاثیر بسیار زیادی بر الویت های هزینه ای مصرف کنندگان دارد. جای تعجب نیست که افراد مجرد جوان و تازه ازدواج کرده بیشتر ورزش می کنند، به رستوران و کنسرت و فیلم می روند. خانواده های دارای بچه کوچک ، مقدار زیادی غذاهای بهداشتی و آبمیوه می خرند، در حالی که خانواده های تک والدی و کسانی که بچه های بزرگتر دارند ، بیشتر غذاهای هله و هوله می خرند  زوج های دیگر و افراد مجرد از خدمات تعمیر و نگهداری خانه بیشتر استفاده می کنند.

طبقه اجتماعی و درآمد

افرادی که به طبقه اجتماعی یکسانی تعلق دارند، تقریبا ار نظر درآمد و موقعیت اجتماعی در جامعه یکسان هستند. آنها تقریبا در حرفه های مشابهی فعالیت می کنند، و عموما سلیقه های یکسانی از نظر موسیقی ، لباس ، فعالیت های اوقات فراغت، و هنر دارند. همچنین با یکدیگر روابط اجتماعی دارند ، و از نظر افکار و ارزشها در مورد نحوه زندگی کردن نیز مشترکات زیادی دارند. توزیع ثروت برای بازاریابان اهمیت زیادی دارد، زیرا مشخص می کند که چه گروهی بیشترین قدرت خرید و قابلیت بازار را دارا است.

نژاد و قومیت

بتدریج که هر جامعه ای بیش از پیش از نظر فرهنگی متکثر می شود ، فرصت های زیادی برای ارائه محصولات خاص به گروه های نژادی و قومی و وارد کردن گروه های دیگر به این محصولات فراهمی می شود.

جغرافیا

بسیاری از بازاریابانف محصولات خود را برای خوشایند مصرف کنندگانی که در بخش های مختلف کشور زندگی می کنند سفارشی می کنند.

سبک زندگی: فراتر از جمعیت شناختی

مصرف کنندگان سبک های زندگی بسیار متفاوتی دارند، ولو آنکه از نظر مشخصات جمعیت شناختی از قبیل جنس یا سن با یکدگر اشتراک داشته باشند. نحوه احساس ما درباره خودمان ، چیزهای که به آنها ارزش می دهیم، کارهایی که در وقت فراغت انجام میدهیم، همه این عوامل ، در تعیین اینکه چه محصولاتی برای ما مهم خواهند بود ، و یا حتی بر آنهایی که سبب می شوند احساس بهتری داشته باشیم تاثیر می گذارند.

امروزه بازاریابان بیش از هر زمانی به دقت به تعریف گروه های مصرف کنندگان می پردازند و به افرادی که در بازارهای هستند . گوش فرا می دهند. بسیاری از آنها متوجه شده اند که کلید موفقیت در برقرار کردن روابطی بین نام های تجاری و مشتریان نهفته است که یک عمر دوام داشته باشد. بازاریابانی که به این فلسفه ، که به  آن بازاریابی رابطه ای می گویند اعتقاد دارند، مرتب با مصرف کنندگان در ارتباط هسند و دلایلی برای آنها ایجاد می کنند تا رابطه خود را با شرکت در طول زمان حفظ کنند.

منبع:

رفتار مصرف کننده خرید، داشتن و بودن

مولف : پروفسور مایکل آر سولومون

مترجم:  دکتر کامبیز حیدر زاده

بدون نظر

ارسال یک نظر