به سوی بازاریابی ۳ (قسمت اول)

به سوی بازاریابی ۳ (قسمت اول)

2612
0

در طول این سالها بازاریابی در طی سه مرحله تکامل یافته است که ما آن را بازاریابی نسل ۳،۲،۱ می نامیم. بسیاری از بازاریابان امروزی همچنان در حیطه بازاریابی ۱ عمل می کنند ، بعضی در مرحله بازاریابی ۲ و تعداد کمی نیزی به سوی بازاریابی ۳ در حرکتند بزرگترین فرصت ها برای بازاریابانی که درحیطه بازاریابی ۳ فعالیت می کنند پدید خواهد آمد.

مدت ها پیش در عصر صنعتی – هنگامی که ماشین آلات صنعتی ، فناوری اصلی محصوب می شد – بازاریابی به مفهوم فروش محصولات کارخانه به همه کسانی بود که ممکن بود آن ها را بخرند. محصولات بسیار ابتدایی بود و جهت عرضه در بازاریابی انبوه طراحی شده بودند. هدف ، استاندارد سازی (یکسان سازی کیفیت محصولات ) و افزایش مقیاس تولید، جهت دستیابی به کمترین هزینه های تولید بود تا اینکه این محصولات برای مشتریان بیشتر و با قیمت های پایین تر و مقرون به صرفه تری ارده شود. خودرو مدل تی هنری فورد بیان کننده همین استراتژی است . فورد می گفت : (( هر مشتری می تواند ماشین به هر رنگی که می خواهد داسته باشد ، به شرطی که رنگ آن سیاه باشد)) این بازاریابی ۱ یا همان بازاریابی محصول محور بود.

بازاریابی  ۲ در عصر اطلاعات پدید آمده است- زمانی که هسته اصلی ، فناوری اطلاعات است. در این زمان کار بازاریابی دیگر به سادگی گذشته نیست. امروزه مصرف کنندگان کاملا مطلع بوده و به راحتی می توانند محصولات مشابه بیشتری را با یکدیگر مقایسه کنند. ارزش محصول توسط مصرف کنندگان تعریف شده است و مصرف کنندگان تا حد زیادی در ترجیحات خود متفوتند. بازاریاب باید بازار را تقسیم بندی نموده و محصول برتر خود را در بازار هدف توسعه دهد . قانون طلایی : (( مشتری پادشاه است))  برای اغلب شرکت ها به خوبی عمل می کند. مصرف کنندگان راضی ترند چرا که نیازها و خواسته هایشان به خوبی دیده می شوندو آنها می توانند از میان طیف گسترده ای از ویژگی های کاربردی و گزینه ها انتخاب نمایند. بازاریابان امروزی در تلاشند به ذهن و قلب مصرف کننده دست یابند. متاسفاته رویکرد مشنر محصوری به طور ضمنی، مصرف کننده را در برنامه های بازاریابی افرادی منفعل فرض می کند این چشم انداز تنسل دوم بازاریابی یا دوران مشتری مداری است.

اکنون شاهد ظهور نسل سوم بازاریابی (بازاریابی ۳) یا دوران ارزش محور هستیم. رویکرد بازاریابان به انسان نه به عنوان یک مصرف کننده ، بلکه به عنوان انسانی کامل که ذهن و قلب و روح دارد شکل گرفته است. مصرف کنندگان به صورت فزاینده به دنبال راه حل هایی جهت رفع نگرانی های جهانی خود در ایجاد دنیایی بهتر برای زندگی هستندو دردنیایی پیچیده امروز ، مصرف کنندگان به دنبال شرکت هایی هستند که در چشم انداز ، ماموریت و ارزش های خود از عمیق ترین نیازهای آنان یعنی عدالت اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی سخن گفته باشند. مصرف کنندگان به دنبال محصولات و خدماتی هستند که علاوه بر الزامات عملکردی و عاطفی ، نیازمدی های معنوی ایشان را نیز برآورده سازد.

همچون بازاریابی ۲ یا بازاریابی مشتری مدار، بازاریابی ۳ نیز به دنبال جلب رضایت مصرف کننده است. با این حال شرکت هایی که مطابق بازاریابی ۳ عمل  می کنند؛ ماموریت، چشم انداز و ارزش های بیشتری جهت کمک به جهان دارند؛ هدف آنها ارائه راه حل برای مسائل جامعه است. بازاریابی ۳ مفهوم بازاریابی را به عرصه ای از آرمان های انسانی ، ارزش ها و معنویات ارتقا می دهد. بازاریابی ۳ معتقد است که مصرف کنندگان اسنان های کامیلی هستند که نباید سایر نیازها و آرزوهایشان نادیده گرفته شود. بنابر این بازاریابی ۳ بازاریابی عاطفی را با بازاریابی معنوی تکمیل می کند.

بازاریابی ۳ ارتباط بیشتری با زندگی مصرف کنندگان بر قرار می کند. بیماری ها فراگیر شذه اند، فقر افزایش یافته  ومحیط زیست در حال تخریب است. شرکت هایی که به روش نسل بازاریابی ۳ عمل می کنند، پاسخ ها و امیدواری هایی برای افراد مواجه با این گونه مسادل ارایه کرده و در نتیجه با مصرف کنندگان در سطو ح بالاتری در تماس هستند. در بازاریابی ۳ شرکت ها، خود را از طریق ارزشهایشان متمایز می کنند. تفاوت های خود را در ارزش های خود بیان می کنند، در دوران پر تلاطم این تمایز به طر مسلم قدرتمند است.

در بحث های آینده برای درک بهتر بازاریابی ۳، به بررسی ۳ نیروی عمده می گردازیم که درشکل گیری بازاریابی ۳ موثر بوده اند می پردازیم. عصر مشارکت، عصر پاردوکس جهانی شدن و عصر جامعه خلاق. مشاهده خواهیم کرد که این  ۳ نیروی عمه چگونه مصرف کنندگان را به افرادی با مشارکت بیشتر، فرهنگی تر و معنوی تر تغییر داده است. فهم این تغییر به درک بهتری از بازاریابی ۳ به عنوان فصل مشترک بازاریابی مشارکتی ، فرهنگی و معنوی خواهد شد.

جدول بازاریابی 3منبع : نسل سوم بازاریابی ،

نویسندگان : فیلیپ کاتلر ، هرمان کارتاجایا، ایوان ستیاوان

ترجمه : حکید رضا ایرانی ، اصغر رحمتی

بدون نظر

ارسال یک نظر