بازاریابی کل نگر ( قسمت اول- بازاریابی رابطه مند)

بازاریابی کل نگر ( قسمت اول- بازاریابی رابطه مند)

6443
0

بازاریابی کل نگر

براساس توسعه، طراحی و اجرای برنامه ها، فرآیندها و فعالیت هایی است که وظایف مختلف بازاریابی و ارتباطات درونی آنها را در نظر دارند. این دیدگاه بیان می کند که تمامی فعالیت های بازاریابی مهم هستند و شرکت ها باید از یک رویکرد جامع و کل نگر تبعیت کنند

بنابر این می توان گفت که دیدگاه بازاریابی کل نگر به دنبال ارائه تعریفی مجدد از حیطه عمل و پیچیدگی های بازاریابی است. چهار عنصر اصلی این دیدگاه بازاریابی رابطه مند، بازاریابی یکپارچه بازاریابی داخلی و بازاریابی عملیاتی است که ما در سلسله مقالاتی در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. طبق این رویکرد شرکت های موفق شرکت هایی هستند که برنامه های بازاریابی خود را مطابق با تغییرات فضا و مکان بازاریابی می کنند.

بازاریابی کل نگر11

بازاریابی رابطه مند

در دنیای رقابتی امروزی، هدف اصلی بازاریابی برقراری راوبط عمیق و بلند مدت با مشتریان سود آور شرکت است. بازاریابی رابطه مند به شرکت و مشتری کمک می کند تا یک رابطه بلند مدت دو طرفه را با یکدگر برقرار کنند. همچنین این رابطه به هر دو طرف کمک می کند تا نیازهای خود را برآورده سازند.

در بازاریابی رابطه مند ارتباطات میان چهار بخش مورد توجه است. این چهار بخش عبارتند از : مشتری، کارکنان شرکت، شرکای بازاریابی شرکت شامل شبکه های توزیع ، تامین کنندگان مواد اولیه ، توزیع کنندگان ، واسطه های فروش و نمایندگی های شرکت و اعضای که رابطه مالی با شرکت دارند(سهام داران، سرمایه گذاران، موسسات مالی) بازاریاب ها باید با تمامی این گروه ها ارتباط بر قرار و برنامه ها و استراتژی های بازاریابی خود را به گونه ای تنظیم و اجرا کنند که منافع اصلی همه گروه ها تامین شود. بازاریاب ها برای برقراری ارتباط با این گروه ها باید توانایی ها ، ثابلیت ها ، نیازها، اهداف و تمایلات هریک از آنها رابه خوبی شناسایی کنند. نتیجه و هدف نهایی بازاریابی رابطه مند ، تشکیل دارایی ارزشمندی به نام (( شبکه بازاریابی شرکت)) است. مفهوم شبکه بازاریابی شرکت بر اساس این اصل ساده طراحی شده است : (( سود آوری شرکت نتیجه برقراری ارتبطات بلند مدت دو طرفه با ذی نفعان کلیدی است)). طبق این رویکرد ، شرکت های ترجیح می دهند بیش از آنکه به فکر افزایش دارایی های مشهود و فیزیکی خود باشند. روی تقویت نام های تجاری خود سرمایه گذاری کنند. از سوی دیگر شرکت ها مطابق این رویکرد کارهای فرعی و کم ارزش خود را به صورت برون سپاری در می آورند و تنها به انجام فعالیت های حیاتی می پردازند تا بتوانند کیفیت فرآیندهای کاری خود را افزایش و هزینه های خود را کاهش دهند.

امروزه شرکت ها با توجه به مبادلات و خرید های گذشته ، مشخصات جمعیت شناختی، روانشمختی، و ترجیحات مشتریان، محصولات و خدمات سفارشی را برای مشتریان مختلف طراحی و ارائه می کنند. این قبیل شرکت ها با تمرکز بر سود آورترین مشتریان ، محصولات و خدمات خود ، به سود بیشتر و سهم بازار بالاتری دست می یابند. این شرکت ها  با محاسبه ارزش مادام العمر مشتری ، قیمت محصولات و خدمات خود را به گونه ای تعیین می کنند که سود شرکت در بلند مدت حدااکثر شود.

یکی دیگر از هدف های بازاریابی رابطه مند ، حفظ و نگه داری مشتری است. زیرا شرکت ها به خوبی می دانند که هزینه های جذب یک مشتری جدید پنج برابر هزینه های نگهداری مشتری فعلی است. شرکت ها برای رسیدن به چنین هدفی محصولات و خدمات بسیار متنوعی را ارائه می کنند. طبق فلسفه بازاریابی رابطه مند بازاریاب ها نه تنها باید مدیریت ارتباط با مشتریان خود را به بهترین نحو انجام دهند بلکه لازم است تا مدیریت ارتباط با شرکا را نیز به خوبی اجرا کنند. شرکت های موفق امروزی به دنبال بر قراری ارتباط عمیق با تامین کنندگان مواد اولیه ، توزیع کنندگان و فروشندگان خود هستند و آنها را به عنوان شریک  تجاری خود به حساب می آورند تا بتوانند بیشترین ارزش را برای مشتریان نهایی خود به ارمغان بیاورند.

منبع : مدیریت بازاریابی  نویسندگان : کاتلر و کلر مترجم :  دکتر مهدی امیر جعفری

بدون نظر

ارسال یک نظر