انواع روش های مصاحبه حضوری

انواع روش های مصاحبه حضوری

4070
0

روش های مصاحبه ی حضوری را می توان به مصاحبه در خانه، مصاحبه در مراکز خرید یا مصاحبه به کمک رایانه طبقه بندی کرد.

مصاحبه های حضوری در خانه: در مصاحبه های حضوری خانگی، با پاسخ دهندگان در درون خانه ی خودشان و به روش رودرو مصاحبه می شود. کار مصاحبه کننده تماس با پاسخ دهندگان، پرسیدن پرسش از ایشان و ثبت پاسخ های آنهاست. در سال های اخیر، کاربرد مصاحبه های حضوری خانگی کاهش یافته است. با وجود این هنوز استفاده می شوند.

مزایا و معایب مصاحبه در خانه: مصاحبه در خانه مزایای بسیاری دارد و مصاحبه کننده را قادر می سازد شفاف تر با کمک های تصویری، نمودارها و نقشه ها مجاز است و به مصاحبه کننده امکان می دهد محصول را نشان بدهد. همچنین امکان نظارت جامعی بر نمونه را فراهم می آورد؛ زیرا خانه ها را می توان بدون ایجاد فهرستی از همه ی خانه های منطقه ی مزبور برگزید. برای انتخاب خانه ها به مصاحبه کننده گفته می شود که از جای به خصوصی آغاز کند، در راستای ویژه ای پیش برود و هر چندمین خانه ( مثلاً هر هشتمین خانه) را برگزیند. بدین گونه انبوهی از داده ها را می توان گردآوری کرد. چون با پاسخ دهندگان در خانه ی خودشان مصاحبه می شود، ممکن است مشتاق باشند دوره ی طولانی تری در پژوهش شرکت کنند. نرخ پاسخ گویی بسیار خوب است؛ به ویژه اگر پیشاپیش، پاسخ دهندگان را آگاه کرده باشند. مصاحبه ی خانگی به سبب عوامل اجتماعی، نیروی کار، نظارت و هزینه، دیگر چندان کاربرد ندارد. تغییر در خانواده ها، به خصوص افزایش خانواده های دو درآمده، سبب شده در طول روز افراد کمتری در خانه حضور داشته باشند. درچنین شرایطی مسئولیت و اختیار مصاحبه کننده سازگار نیست؛ زیرا او از خانه ای به خانه دیگر در تکاپو است. در نتیجه یافتن نارسایی ها و بهینه سازی پرسش نامه و شیوه ی مصاحبه دشوار می شود. جامعه پسندی (تمایل پاسخ دهندگان به ارائه ی پاسخ هایی که از دید اجتماع پسندین هستند، اما درست نیستند) در تماس رودرروس مصاحبه کننده و پاسخ دهنده بالاست. این پدیده زمینه ساز سوگیری مصاحبه کننده می شود. مصاحبه کنندگان می تواند با حالت های گوناگون چهره، آهنگ صدا یا حتی شیوه ی پرسش و پس و پیش کردن واژگان یا کم و زیاد کردن درنگ میان کلمات بر پاسخ ها اثر بگذارند. مصاحبه های حضوری همچنین گران ترین روش مصاحبه هستند و به رغم ارزشی که دارند، عمدتاً جای خود را به مصاحبه در مراکز خرید داده اند.

مصاحبه ی حضوری در مراکز خرید

روند مصاحبه ی حضوری شامل رفتن نزد خریدار، بررسی شایستگی آنها به منظور مصاحبه و نظرسنجی در همان محل یا فراخوان آنها به پژوهشگاه مرکز خرید برای انجام مصاحبه است. برای نمونه در نظر سنجی در خصوص تولید کننده ی تلفن همراه، پیش خریداری می روند و از او درباره ی سن، تحصیلات، و درآمدش پرسش می کنند. اگر این ویژگی ها با جمعیت هدف سازگار باشد، از شخص در مورد محصول در دست ساخت پرسش می شود. استفاده از برخی کاربردهای تلفن همراه پیش نیاز گنجانده شدن در نمونه است. تنها کسانی که چنین تجربه ای دارند، به پژوهشگاه مرکز خرید دعوت می شوند تا طرح های نمونه ی آزمایشی مورد نظر را ارزیابی کنند.اگرچه نمونه از افرادی تشکیل شده که در آن مرکز خرید می کنند، این محدودیت جدی نیست، مشتریان مرکز خرید، با اینکه معرف جمعیت کل نیستند. سهم بزرگی از بازار را برای بسیاری محصولات تشکیل می دهند.

مزایا و معایب نظرسنجی در مراکز خرید: مزیت اصلی مصاحبه در مراکز خرید این است که پاسخ دهنده نزد مصاحبه کننده می رود؛ نه برعکس و این امر سبب کارآمدی بیشتر است. هنگامی که تماس رودررو وجود دارد، می توان پرسش های پیچیده پرسید. اگر لازم باشد پاسخ دهندگان پیش از پاسخ گویی محصول را ببینند و لمس یا مصرف کنند، مصاحبه در مراکز خرید بسیار بجاست.نارسایی اصلی این روش عبارت است از جامعه پسندی و به تبع آن احتمال سوگیری مصاحبه کننده که البته رودررویی نیز در این موضوع زمینه ساز است. کمیت داده هایی که می توان گردآوری کرد تنها تا حد متوسط است؛ زیرا معمولاً مردم هنگام خرید شتاب دارند. هزینه ی مصاحبه در مراکز خرید بالاست.

 مصاحبه ی حضوری به کمک رایانه

در مصاحبه ی حضوری به کمک رایانه، پاسخ دهنده جلوی رایانه می نشیند و با صفحه کلید یا موشواره (موس) به پرسش نامه ی درج شده بر نمایشگر پاسخ می دهد. بسیاری از برنامه های کاربرپسند را می توان برای طراحی پرسش های ساده و گویا به کار گرفت. همچنین پیام های کمکی و هشدارهای خطا هم ارائه میشود. صفحه های رنگی و طراحی گرافیکی جذاب به اشتیاق پاسخ دهنده می افزاید. این روش در فنون مصاحبه ی حضوری طبقه بندی شده است؛ چون مصاحبه کننده معمولاً آماده است تا مانند یک میزبان خدمت رسانی و در هنگام لزوم پاسخ دهنده را راهنمایی کند.این رویکرد در مراکز خرید بر روندهای نمایش و مصاحبه ی حضوری در مرکز خرید، که پیش تر شرح دادیم، استفاده برتری دارد. همچنین این رویکرد برای پژوهش های تجاری تجاری در نمایشگاه ها یا همایش ها استفاده می شود.

مزایا و معایب مصاحبه ی حضوری به کمک رایانه: به نظر می رسد مصاحبه ی حضوری به کمک رایانه مورد توجه پاسخ دهندگان است و مزایای بسیاری دارد. می توان پرسش های پیچیده پرسید و رایانه خود به خود الگوهای پرش از پرسش های بی ربط را اجرا می کند و بررسی های منطقی را انجام می دهد. سوگیری مصاحبه کننده کاهش می یابد؛ چرا که رایانه مصاحبه را انجام می دهد. مصاحبه ی حضوری به کمک رایانه، همانند مصاحبه در مراکز خرید، زمانی می تواند بیشتر سودمند باشد که نظرسنجی نیاز به انگیزنده ی فیزیکی دارد. همچنین رصد کامل محیط گردآوری داده ها به نرخ پاسخ گویی بسیار بالا کمک می کند.معایب اصلی این روش – که با مصاحبه در مراکز خرید مشترک است- جامعه پسندی زیاد، فراوانی متوسط داده ها و هزینه ی هنگفت است.

منبع کتاب تحقیقات بازاریابی

نویسنده :پروفسور نارش مالهوترا

مترجمان :دکتر کامبیز حیدرزاده ،دکتر بهار تیمورپور

بدون نظر

ارسال یک نظر