ورلد ویژن دیدگاهی جدید در زمینه ی سرپرستی را برای نیکوکاران بیان...

ورلد ویژن دیدگاهی جدید در زمینه ی سرپرستی را برای نیکوکاران بیان می کند

1267
0

ورلد ویژن یکی از موسسات بزرگ خیریه در سال٢٠٠٨ ‏، یک سازمان غیرانتفاعی است که به بهبود آسیب دیدگان و و کودکان نیازمند در بیش از ١٠٠ ‏کشور دنیا کمک کرده و به پشتیبانی از ١٠٠ ‏میلیون نفر پرداخته است. ورلد ویژن دست کم ٨٠٠ ‏هزار دلار نیاز داشت تا به مراقبت های پزشکی کودکان بی سرپرست در کشورهای درحال توسعه ادامه دهد. کودکانی که یا هرگز حمایت و سرپرستی نشده بودند و یا به دلایل گوناگون، سرپرست خون را از دست داده بودند. ورلد ویژن پرسش نامه ای طراحی کرد تا انگیزه ی نیکوکاران را برای بخشش تعیین کند. اطلاعات به دست آمده دراین زمینه هاست:

١ ‏- اولویت ها و انگیزه ها برای بخشش

۲- آگاهی از سازمان ورلد ویژن

۳- ادراک نسبت به سازمان

۴- ارتباط با بخشندگان(خیرین)

۵- ‏اطلاعات جمعیت شناختی

به منظور افزایش انگیزش نیکوکاران و نیکوکاران بالقوه برای شرکت درنظرسنجی و تکمیل پرسش نامه، پژوهشگران درونمایه ی نظرسنجی را آشکار کرده و پاسخ دهندگان را در شیوه ی پاسخ گویی آزاد گذاشتند و بدین گونه تلاش موردنیاز را به حداقل رساندند. تنهاپرسش های ضروری پرسیده می شد و از پرسش های پیچیده و چندگانه خبری نبود. بیشتر پرسش ها ساختاریافته بودند؛ یعنی پاسخ دهندگان تنها باید دور عدد یک گزینه را دایره می کشیدند؛ گرچه درصورت لزوم از پرسش های باز نیز برای بیان ریشه های انگیزشی پاسخ گویان استفاده شده بود.

پژوهشگران درمورد ادبیات پرسش ها تا حد امکان واژگان و عبارات بی پیرایه و آشکاری به کار گرفتند و کوشیدند از هرگونه سوگیری در پرسش ها پرهیز شود. راهکارهای روشنی نیز ارانه کردند؛ زیرا این نظرسنجی به شیوه ی پستی طراحی شده بود. پرسش نامه به چند قسمت تقسیم و یک بخش جداگانه به هرگونه اطلاعات دلخواه اختصاص داده شد. درج نام و نشانی پاسخ دهندگان اختیاری بود. درمجممع پرسش نامه سروثکل مرتب و حرفه ای داشت و به طور کامل پیش آزمون شده بود.

نتایج نظرسنجی پستی نشان داد که بیشتر عوامل مهمی که اهدا کنندگان را می انگیزد تا از یک کودک پشتیبانی کنند، احساس دوستی و پیوند عاطفی با او بود. براساس این گرایش، بنگاه خیریه تصمیم گرفت فهرست نیکوکاران دست به نقد خود را بکاود تا ببیند آیا آنها درنظر دارند از کودکان بیشتری پشتیبانی کنند یا خیر. به منظور برانگیختن آنان، ورلد ویژن یک بسته ی پستی گویا و خودمانی طراحی کرد تا شور و اشتیاق اهداکنندگان را افزایش دهد. این بسته شامل یک نامه از مدیر ورلد ویژن، یک برچسب با ذکر نام کودک بر روی آن و یک دفترچه بود. این نامه شرح می داد که در کشورهای درحال توسعه، کاغذ برای دانش آموزان بسیار کمیاب است. سپس از دریافت کننده خواسته شد که برچسب را بر روی جلد دفترچه بچسبانند، آن را امضا کنند و دفترحه را در یک پاکت ضمیمه که هزینه ی پستی آن پیشاپیش پرداخت شده بود، پست کنند. سپس سازمان، دفترچه ها را به همراه یک مداد برای کودکان حمایت شده می فرستاد. با بودجه ای برابر ١١٨ ‏هزار دلار، ۲۴۱ ‏هزار بسته ی پستی ارسال شد. میزان پاسخ گویی به لحاظ اهدایی ها ۴۶ درصد بود که از برنامه قبلی که ٢۶ ‏درصد بود، پیشی گرفت. هزینه ی هر پاسخ، بسیار اندک (کمتر از یک دلار) بود؛حال آنکه درآمد کل به ١٩٧ ‏هزار دلار رسید و از پیش بینی ها به مراتب فراتر رفت. علاوه بر ۴۶درصدی که با دادن هدیه مشارکت کردند، ٨٠ ‏درصد از پاسخ دهندگان دفترچه های خود را بازگردانده و مبلغی بالاتر از میزان درخواستی را به این امر خیر اختصاص داده بودند. بدین گونه یک پرسش نامه که به درستی طراحی شده بود، یافته های دقیقی در پی داشت و زمینه ساز دستاوردی بزرگ و ارزنده شد .

منبع کتاب تحقیقات بازاریابی

نویسنده :پروفسور نارش مالهوترا

مترجمان :دکتر کامبیز حیدرزاده ،دکتر بهار تیمورپور

بدون نظر

ارسال یک نظر