سیر تکاملی فلسفه هایی بازاریابی

سیر تکاملی فلسفه هایی بازاریابی

3415
0

دیدگاه مبتی بر تولید

این دیدگاه یکی از قدیمی ترین فلسفه های کسب و کار است. این دیدپاه بر این اصل استوار است که مشتریان محصولاتی را ترجیح می دهند که ارزان قیمت و به میزان کافی در دسترس باشند . شرکت های که از این رویکرد تبعیت می کنند بر افزایش بهره وری ، کاهش هزینه ها و توزیع گسترده محصول تمرکز می کنند. این رویکرد بیشتر در کشورهای در حال توسعه از قبیل چین کاربرد دارد. به عنوان مثال، شرکت هایی مانند آی بی ام و هایر توانستند با تکیه بر نیروی کار ارزان چینی، رهبری بازار ریاانه و لوازم خانگی این کشور بزرگ را به دست گیرند. بازاریاب ها می توانند از این رویکرد برای توسعه بازارهای شرکت نیز استفاده کنند.

دیدگاه مبتنی بر محصول

بر اساس این دیدگاه مصرف کنندگان محصولی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت ، عملکرد و نوآوری نسبت به سایر محصوات ، برتر باشد. شرکت هایی که از این دیدگاه تبعیت می کنند بر طراحی محصول با کیفیت بالا و بهبود مستمر کیفیت محصولات تمرکز دارند. مثلا ممکن است شرکتی که تله موش تولید می کن، این گونه فکر کند که مصرف کنندگان خواهان بهترین تله موش برای راحتی از شر موش ها هستند و اگر آنها بهترین تله موش را تولید کنند، حتما مشتریان زیادی خواهند داشت. نکته مهمی که این شرکت ها فراموش کرده اند این است که اگر حتی بهترین محصول را نیز تولید کنند، ت وقتی که قیمت مناسبی برای آن در نظر نگیرند، ان را به طور وسیعی توزیع نکنند و برنامه تبلیغاتی مناسبی برای معرفی محصول انجام ندهند، هرگز فروش مناسبی نخواهند داشت.

دیدگاه مبتنی بر فروش

این دیدگاه چنین فرض می کند که اگر مشتریان به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. بنابراین شرکت ها باید برای فروش مصولات خود یک برنامه تهاجمی را در زمینه ترویج و فروش محصولات طراحی و اجرا کنند. این دیدگاه در نظرات مدیر عامل پیشین کوکا کولا به خوبی نمایان است : (( هدف بازاریابی این است که محصولات بیشتری را با قیمت ها بالاتر به مشتریان بیشتری بفروشد تا شرکت بتواند سود بیشتری به دست آورد)) . دیدگله مبتنی بر فروش در مورد محصولاتی اعمال می شود که کسی در پی خرید آنها نیست، به عبارت دیگر محصولاتی که مشتریان معمولا به فکر خرید آنها نیستند. محصولاتی از قبیل انواع بیمه نامه ها دایره المعارف ها و حتی خدمات کفن و دفن جز این دسته از محصولات قرار دارند. از سوی دیگر شرکت هایی که دارای ظرفیت های اضافی تولیدی هستند نیز از این دیدگاه تبعیت می کنند. درحقیقت این شرکت ها به دنبال فروش آن چیزی هستند که تولید کرده اند نه آن چیزی که بازار و مشتریان می خواهند.

دیدگاه مبتنی بر بازاریابی

این دیدگاه از سالهای میانی دهه ۱۹۵۰ به وجود آمده است. در این دیدگاه به جای تمرکز صرف بر تولید محصولات با کیفیت و یا انجام فعالیت های گسترده در زمینه محصولات ، شرکت ها به سمت مشتری مداری روی آورده اند . در این دیدگاه وظیفه بازاریابی پیدا کردن مشتری برای محصولات شرکت نیست ، بلکه هدف بازاریابی طراحی و تولید محصولات مطابق با نیازها و خواسته های مشتریان است. به عنوان مثال ، دلیل موفقیت شرکت رایانه ای دل ، تولید  عرضه با کیفیت ترین رایانه ها نیشت، بلکه این شرکت تنها رایانه های را تولید می کند که دقیقا مظابق با نیازها و سفارش های مشتریان هستند.

این دیدگاه معتقد است که شرکت ها تنها در صورتی می توانند موفق باشند که در زمینه خلق، آگاهی بخشی و اراده ارزش مد نظر بازار هدف از سایر رقبا بهتر عمل کنند.

دیدگاه بازاریابی کل نگر (Holistic Marketing)

بدون تردید ، روندها و نیروهای موجود در قرن ۲۱، شرکت های پیشرو را به سمت تعریف و به کار گیری مفاهیم و فلسفه های کسب  کار جامع تشویق می کند بازاریاب های موفق امروزی عموما از یک رویکرد جامع و کامل که فراتر و کامل تر از مفاهیم اولیه بازاریابی است پیروی می کنند. دیدگاه بازاریابی کل نگر بر اساس توسعه و طراحی و اجرای بر نامه ها و فرآیندها و فعالیت های است که وظابف مختلف بازاریابی و ارتباطات درونی آنها را در نظر می گیرد .این دیدگاه بیان می کند که تمامی فعالیت های بازاریابی مهم هستند و شرکت ها باد از یک رویکرد جامع و کل نگر تبعیت کنند. بنابراین می توان گفت که دیدگاه بازاریابی کل نگر به دنبال ارائه تعریفی مجدد از حیطه عمل و پیچیدگی های بازاریابی است. چهار عنصر اصلی این دیدگاه، بازاریابی رابطه مند، بازاریابی یکپارچه ، بازاریابی داخلی و بازاریابی عملیاتی است.

منبع : مدیریت بازاریابی  نویسندگان : کاتلر و کلر مترجم :  دکتر مهدی امیر جعفری

بدون نظر

ارسال یک نظر