اجرای بازاریابی کیفیت فراگیر

اجرای بازاریابی کیفیت فراگیر

931
0

مدیریت کیفیت فراگیر، شیوه‌ای سازمانی برای بهبود دائمی کیفیت تمام فرآیندهای سازمانی اعم از محصولات و خدمات است. کیفیت بالاتر منجر به رضایتمندی بیشتر مشتری می‌شود. کارشناسان کیفیت را «مناسب برای استفاده و مصرف»، «انطباق و سازگاری با نیازها»، «تغییرناپذیر بودن» و از منظر انجمن کنترل کیفی امریکا: کیفیت عبارتست از ویژگی‌ها و مشخصات فراگیر یک کالا یا خدمات که بر توانایی و استعداد آن کالا یا خدمت در برآورده ساختن نیازهای ضمنی یا اظهارشده تاثیر می‌گذارد.بین کیفیت کالا و خدمات، رضایت مشتری و سودآوری شرکت ارتباط نزدیکی وجود دارد. برنامه بهبود کنترل کیفی (QIPS) معمولا سودآوری را افزایش می‌دهد. مطالعات PIMS همبستگی زیادی را بین کیفیت نسبی محصول و سودآوری شرکت نشان می‌دهد.

برای اصلاح و بهبود و کیفیت در مدیریت کیفیت فراگیر نیازمند شناختن زمینه‌های زیر هستیم:

۱ـ کیفیت مورد تصدیق و باور مشتریان قرار گیرد.

۲ـ کیفیت، باید در آحاد فعالیت‌های شرکت و نه فقط در محصولات آن منعکس باشد.

۳ـ کیفیت، تعهد و سرسپردگی کامل کارکنان شرکت را می‌طلبد.

۴ـ کیفیت، شرکای با کیفیت نیاز دارد.

۵ـ همیشه برای اصلاح و بهبود کیفیت فرصت هست.

۶ـ انجام اصطلاحات در کیفیت، گاه به پرسش‌های کمی نیازمندند.

۷ـ کیفیت برتر، هزینه اضافی دربر ندارد.

۸ـ کیفیت لازم است اما ممکن است کافی نباشد.

۹ـ تلاش در جهت ارتقاء کیفیت باعث نجات کالای نامرغوب نمی‌شود.

مدیران بازاریابی در شرکت کیفیت‌گرا دو مسئولیت را بر عهده دارند: 

۱ـ طراحی خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها برای موفقیت شرکت از طریق برتری کیفیت فراگیر

۲ـ ارائه بازاریابی با کیفیت، همراه با تولید با کیفیت

نقش بازاریابان در ارائه کالا و خدمات با کیفیت عبارت اند از :

۱ـ مسئول تشخیص صحیح نیازها و ضروریات مشتریان

۲ـ انتقال درست انتظارات مشتری به طراحان کالا

۳ـ اطمینان از انجام درست و به موقع سفارش‌های مشتریان

۴ـ اطمینان از دریافت دستورالعمل، آموزش و مساعدت‌های فنی لازم و صحیح برای مشتریان

۵ـ حفظ تماس پس از فروش با مشتریان ۶ـ دریافت ایده‌های مشتریان درباره اصلاحات و بهبود کالا و خدمات.

منبع : مدیریت بازاریابی

نویسنده :فلیپ کاتلر

 

بدون نظر

ارسال یک نظر